Slunečnice - centrum pro studenty se specifickými nároky

Aktuality

Den otevřených dveří Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava

25. 1. 2019, 9:30 - 15:00, budova A, Ekonomická fakulta, Sokolská tř. 33, Ostrava.

Láká vás studium na Ekonomické fakultě na "dobré adrese"? Přijďte 25. ledna 2019 a ptejte se na všechno, co vás zajímá.

Den otevřených dveří EkF

 

Slunečnice vzkvétá již 10 let

Již je tomu 10 let, kdy na Ekonomické fakultě VŠB-TUO vzniklo specializované pracoviště pro uchazeče a studenty se zdravotními problémy s názvem Slunečnice. Oslava se koná ve čtvrtek 24. listopadu 2016 od 13 hodin v místnosti E115.

 

Knihovna Slunečnice

V roce 2014 začala Slunečnice poskytovat službu specializované knihovny. Knihovna se nachází v místnosti E 110. Kromě studijní literatury jsou zde také tituly z oblasti dopadu jednotlivých zdravotních specifik na oblast studia. Přístupné jsou rovněž studijní materiály s přizpůsobenou formou. Seznam literatury je uveden v sekci Knihovna Slunečnice

Studenti si pomáhají

Těší nás, že v roce 2014 byl rozšířen tým studentů, kteří chtějí postiženým studentům aktivně pomáhat a získávat praxi v této oblasti.Pro další zájemce z řad běžných studentů jsme připraveni poskytnout podrobnější informace o možnosti zapojení se do spolupráce (E110).

Vzdělávání v oblasti komunikace a integrace OZP

Studenti se mohou v rámci volitelného předmětu Komunikace a integrace OZP zúčastnit exkurzí do organizací podporujících zdravotně postižené. Exkurzí se mohou zúčastnit i další zájemci, například z řad studentů Slunečnice. Nutno se přihlásit předem.

Technická podpora

Od března 2014 je k dispozici studentům Slunečnice technická podpora. Ing. Kateřina Pešková je k dispozici v místnosti E110. Studenti Slunečnice mohou technické podpory využívat při práci na specializované učebně a při zaškolení v práci s kompenzačními pomůckami. Velkého pokroku bylo dosaženo v oblasti fungování studijní stanice pro těžce slabozraké a nevidomé osoby. Je zde k dispozici letos aktualizovaný software v podobě přenositelné licence na kteroukoliv počítačovou učebnu. Specializované pracoviště se dále zaměřuje na rozvoj systému práce studijních asistentů.