Slunečnice - centrum pro studenty se specifickými nároky

Nabídka služeb

Každý zdravotně znevýhodněný student či uchazeč má individuální neboli specifické nároky úměrné svému postižení a podle těchto nároků Slunečnice poskytuje své služby. Specializované pracoviště při poskytování svých služeb ctí zásadu zachování náročnosti studia. Slunečnice poskytuje zejména následující služby.

a) zajištění individuálního přístupu při plnění studijních povinností

b) individuální přístup k výuce,

c) zajištění studijní asistence,

d) využívání specializované studovny,

e) zapůjčení studijní literatury,

f) zapůjčení kompenzačních pomůcek,

g) zázemí pro regeneraci sil,

h) zprostředkování kontaktu s pedagogy,

ch) zajištění konzultace s odborníky z organizací věnujících se znevýhodněným,

i) zajištění tlumočnických služeb,

j) zajištění bezbariérového přístupu do výuky aj. dle individuálních nároků studenta.

 

Slunečnice nabízí služby také pro akademickou obec a další pracovníky Ekonomické fakulty v oblasti přizpůsobení jejich pracovního místa zdravotním specifikům zaměstnance.