Slunečnice - centrum pro studenty se specifickými nároky

O nás

Slunečnice je centrum pro studenty se specifickými nároky na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Z pohledu organizační struktury je Slunečnice součástí studijního oddělení. Slunečnice nabízí služby pro studenty a uchazeče o studium se specifickými nároky a služby a pro pedagogy Ekonomické fakulty.
 
Specializované pracoviště Slunečnice zajišťuje služby pro studenty se zrakovým, sluchovým, pohybovým i kombinovaným postižením, dále pro osoby se specifickými poruchami učení a chování, pro osoby s psychologickými a psychiatrickými poruchami, s chronickými a jinými zdravotními potížemi. Centrum Slunečnice zajišťuje individuální přístupu při plnění studijních povinností, zejména služby specializované učebny a studovny, studijní asistence, zapůjčení kompenzačních pomůcek, individuální přístup k výuce, zprostředkovává kontakt s pedagogy, zapůjčení studijní literatury atd.
 
 
Právní rámec
V roce 2010 byla vydána směrnice ke studiu osob zařazených do Systému studia se specifickými nároky, která upravila působení specializovaného pracoviště Slunečnice. V roce 2012 byla také vydána Směrnice rektora Systém studia studentů se specifickými potřebami.
 
Semináře a jiná setkání
Specializované pracoviště Slunečnice pořádá průběžně semináře pro zástupce jednotlivých kateder Ekonomické fakulty a další pracovníky a dále pro zástupce detašovaných pracovišť. Slunečnice také realizuje semináře určené studentům evidovaným ve Slunečnici, které se týkají například psychologického poradenství.