Slunečnice při EkFKontaktyTým Centra Slunečnice
 

Tým Centra Slunečnice

 
Proděkanka pro prezenční studium
doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.

E-mail: lenka.kauerova@vsb.cz
Telefon: +420 59 699 2484

Studijní referentka pro studenty se specifickými nároky
Ing. Martina Janyšková

budova E, kancelář E112
E-mail: martina.janyskova@vsb.cz
Telefon: +420 59 732 2024
Mobil: +420 733 677 612

Medailonek

Jsem studijní referentka pro studenty se specifickými nároky na Ekonomické fakultě VŠB-TUO, kde působím od roku 2006. Poskytuji podporu ve studiu se specifickými nároky v centru Slunečnice. Vyřizuji žádost o Zařazení do systému studia se specifickými nároky a další formální záležitosti. Jsem pozitivně naladěný člověk.


Životní motto: Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.

Kouč
Ing. Kateřina Pešková, ACC

budova E, kancelář E 110
E-mail: katerina.peskova@vsb.cz
Telefon: +420 59 732  2010
Mobil: +420 777 002 412

Medailonek

Jsem kouč certifikovaný Mezinárodní federací koučů. Na VŠB-TUO působím od roku 2005. Poskytuji zde koučování, dále vzdělávací akce z oblasti sebepoznání a další služby Centra Slunečnice. Specializuji se na rozvoj lidského potenciálu, rovné příležitosti a na pozitivní inteligenci. Jsem prakticky nevidomá.


Životní motto: Výzvy mě učí, inspirují a posilují...