Slunečnice při EkFSlužby SlunečniceŽádost SSSN
 

Žádost SSSN

 

Podmínky studia pro studenty se specifickými nároky jsou dány Směrnicí děkana EKF_SME_10_002 Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia se specifickými nároky (dále jen SSSN). Konkrétní podpora se vždy odvíjí od individuálních potřeb studenta.

Žádost o zařazení do studia se specifickými nároky (SSSN)

Podmínkou pro zařazení osob (studentů) do SSSN je podání žádosti děkanovi fakulty prostřednictvím specializovaného pracoviště Slunečnice. K této žádosti student musí doložit zdravotní či jinou dokumentaci. Upozorňujeme, že také studenti, kteří mají zdravotní problémy a nemají diagnózu se na naše pracoviště mohou obrátit a společně budeme hledat řešení jejich situace.

S vyplněním žádosti Vám ve Slunečnici rádi pomůžeme.

Formulář žádosti si můžete stáhnout zde: Žádost o zařazení do SSSN

Formulář univerzální žádost zde: Žádost